Navn
Toril Marie Terum
Stilling
Sjukepleier; høgskulelektor
Arbeidssted
Høgskulen på Vestlandet
Foreleserinformasjon
Eg var utdanna sjukepleiar i 2003, og arbeidde frå 2007 til 2009 som høgskulelærar ved Høgskulen i Sogn og fjordane. I perioden 2010-2011 var eg tilsett som utviklingskoordinator i Utviklingssenter for sjukeheiemar og heimetenester (USHT), Førde kommune. Sidan 2011 har eg vore tilsett som høgskulelektor ved Høgskulen i Sogn og fjordane, no Høgskulen på Vestlandet. Mitt kompetanseområde er knytt opp til demensomsorg, med fokus på kommunikasjon, samhandling og pårørande. Per i dag er eg stipendiat, finansiert 50% frå Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) med midlar frå Norsk forskingsråd, 25 % Førde kommune/USHT, Sogn og Fjordane, 12.5 % Høgskulen på Vestlandet og 12.5 % Helse Førde.
Toril Marie Terum