Navn
Peter Tronslin
Stilling
Pårørende
Foreleserinformasjon
Peter J. Tronslin er pensjonist, snart 80. Han er jurist av utdannelse, og har bak seg et nesten 45 års langt yrkesliv, hvorav 39 i oljevirksomheten. Hans kone gjennom 50 år utviklet Alzheimer, og hadde vært innlagt på sykehjem i litt over 2 år da hun døde i november 2019.
Peter Tronslin