Foredragstittel:
Fysisk yteevne hos eldre
Dato og tid
onsdag 11. mai 2022, 13:30 - 14:00
Ole Martin Steihaug
Program:
PARALLELL 3