Navn
Olivia Sissil Sunde
Stilling
Phd. stipendiat
Arbeidssted
Høgskulen på Vestlandet
Foreleserinformasjon
Er utdanna sjukepleiar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane, og har 8 års praksiserfaring frå Medisinsk sengepost, Helse Førde. Master i Samhandling innan helse- og sosialtenester.
Olivia Sissil Sunde