Foredragstittel:
Delirium - utredning og behandling
Dato og tid
onsdag 11. mai 2022, 11:55 - 12:30
Pål Naalsund
Program:
SESAM-Plenum