Godkjenninger SESAM-konferansen 2022

 

SESAM-konferansen 10.  og 11. mai er godkjent av:

 

DEN NORSKE LEGEFORENINGEN  med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Geriatri: godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning.

Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs

 

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND med 12 timer. Følgelig kan kurset, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanningen og ved fornyelse av spesialitet.

 

NORSK SYKEPLEIERFORBUND Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 14 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.