Tittel:
PARALLELLSESJON 1
Dato og tid
tirsdag, mai 10, 2022, 1:30 PM
Beskrivelse

Møteleder: Martha Therese Gjestsen

KL 13:30 - KL 15:45

•    Problemstillinger man møter som pårørende til en Alzheimerpasient  - Pårørende Peter Tronslin
•    Nevropsykiatriske symptom ved demens, stress blant pårørande og tidspunkt for innlegging i institusjon - Sykepleier Toril Marie Terum     
•    Forskning i sykehjem - Postdoktor Martha Gjestsen; avdelingsoverlege Audun Vik-Mo
•    Aktivitetstilbud for yngre personer med demens - Idrettspedagog/miljøarbeider Heidi Elin Kunnas
 

Program:
PARALLELL 1