Navn
Benedicte Lie
Stilling
Vernepleier
Arbeidssted
Alderspsyk. sengepost C1
Foreleserinformasjon
Benedicte Lie, 32 år. Født og oppvokst i Sandnes. Uteksaminert fra Diakonhjemmet høgskole Rogaland, 2012. Årsstudium filosofi UiA-2013, Master i relasjonsbehandling UiS, 2018-2021. Ansatt ved alderspsykiatrisk sengepost B1 SUS siden 2014.
Benedicte Lie