Navn
Birgitte Langevoll
Stilling
Sykepleier
Arbeidssted
Stavanger Universitetssjukehus
Foreleserinformasjon
Jobber på lungeavdelingen på SUS. Jobbet med KOLS-pasienter siden jeg var ferdig utdannet sykepleier
Birgitte Langevoll