Foredragstittel:
Praksisnær forskning
Dato og tid
onsdag 11. mai 2022, 09:40 - 10:20
Ingelin Testad
Program:
SESAM-Plenum