Foredragstittel:
Å lese for personar med demens. Kva må til for å få til ei god lesestund?
Dato og tid
tirsdag 10. mai 2022, 15:15 - 15:45
Inger Lise Belsvik Erna Osland
Beskrivelse

Erna Osland og Inger Lise Belsvik har lang erfaring med å formidle litteratur. Saman har dei laga ei bok for dei som slit med å lese sjølv. Med utgangspunkt i boka --  og erfaringar med lesing på eldreinstitusjonar -- vil dei vise korleis tekst saman med bilde kan gi ei god oppleving sjølv når lesestunda må vere kort.

 

 

Program:
PARALLELL 2