Navn
Halvor Næss
Stilling
Professor; overlege
Arbeidssted (evt.)
Universitetet i Bergen; Haukeland Universitetssjukehus
Foreleserinformasjon
Professor, UiB; overlege, Haukeland Universitetssjukehus
Halvor Næss