Navn
Benedikt Rømer
Stilling
Overlege
Arbeidssted (evt.)
Helse Stavanger
Foreleserinformasjon
Benedikt Römer er overlege på alderspsykiatrisk sengepost B1. Han er også postdoktor på UiS. Hans er medlem i seniorforskergruppen på SESAM. Forskningsinteresse på SESAM er behandling av depression hos eldre.
Benedikt Rømer