Navn
Thorstein Ouren
Stilling
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Foreleserinformasjon
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet; Nasjonal prosjektleder for Leve hele livet reformen
Thorstein Ouren