I Linda Buettners ånd vil SESAM bidra til «Den gode dagen» for personer med demens gjennom å fremheve og dele enkle, kreative, morsomme, nære, kjærlige og smarte; kort sagt
– gode tiltak for personer med demens som gjerne også har nyhetens interesse.

 

Hvordan sende inn ditt bidrag

Send en beskrivelse av tiltaket til SESAM ved Helen G. Wigestrand, helwig@sus.no

Momenter som skal være med:

  • Kort beskrivelse av virksomheten som søker
  • Tittel på bidraget/aktiviteten
  • Beskriv aktiviteten -   innhold/tiltaket; struktur og/eller organisering
  • Beskriv utbytte av aktiviteten/endringer for pasienter og ev. pårørende
  • Hva behøves av utstyr?

Beskrivelsen kan være på 1-2 sider. Vektlegg det pasientnære aspektet og det gode relasjonsarbeidet i beskrivelsen av tiltaket. Legg gjerne ved noen bilder i god kvalitet.

Sender dere inn bilder med personer på, er det vitkig med samtykke fra disse om bruk av bildene, eventuelt også samtykke fra pårørende - last ned samtykkeskjema her 

 

Alle som sender inn et bidrag får en gratis plass på SESAM-konferansen 2023.

Alle innkomne forslag blir presentert på konferansen, og informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden vår.

Tiltakene ønsker vi også å dele med andre på Facebook-siden vår; WiseAge by SESAM, og seinere gjerne presentert i boka «Skattekisten».

 

Frist for innsending av bidrag: 12. april 2023