Velkommen til Norges største festival om - og for - eldre!

Festivalen har arrangementer for helsepersonell, forskere, politikere og samfunnsengasjerte personer – sammen åpner vi opp for en bedre alderdom!

 

SESAM-konferansen 09. og 10. mai 2023

Den årlige konferansen i eldremedisin er en møteplass for utvikling av faglige nettverk, og en mulighet til å skape bedre samhandling. Målet med konferansen er å formidle ny kunnskap innen klinikk og forskning, og å gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. 

Eldremedisin er sammensatt og må ses i et helhetlig perspektiv.  Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion, men også fra forskning- og utviklingsarbeid.

Program kommer!

 

WiseAge-dag 11. mai 2023

 WiseAge er SESAM sin forum for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. På WiseAge-dagen vil ulike forskningsprosjekt på SESAM bli presentert. I tillegg vil det bli forskjellige foredrag.  Mer info kommer.

WiseAge - en bevegelse for å nå mange og skape endring

Tusen takk til alle som var med i 2022! Her kan du se noen av de mange fine øyeblikkene fra årets festival. Her finner du informasjon om arrangementet. Under kan du lese hva noen av deltakerne syntes om konferansen i 2022. Vi gleder oss til å treffes igjen i 2023!

"Veldig fin og lærerik konferanse - slik det er hvert år"

"Flott at det var tverrfaglig, og bredde i programmet. Godt med veksling av forelesningsformer. "

"Totalt sett en bra konferanse!"

"Ikke bruk mye tid på å forklare metoder, bruk heller tiden til å diskutere resultater av utført forskning"

"Veldig bra fordelt mellom geriatri og alderspsykiatri"

"Godt å se engasjerte mennesker innenfor samme fagfelt."

"Nyttig faglig påfyll for oss sykepleiere som jobber på sykehjem"

"Hverdagen på sykehjem endres år for år, pasienter blir skrøpeligere og eldre, vi må ha mer og mer fokus på somatikk og alle skal aktiviseres - men antall personal er stabil. Hvordan skal vi løse dette? Dette må vi snakke om"

"Alltid like spennende å høre Dag Årsland!"