Velkommen til Norges største festival om - og for - eldre!

Festivalen har arrangementer for helsepersonell, forskere, politikere og samfunnsengasjerte personer –  Internasjonal forskningsdag 8. mai; SESAM-konferansen 9. og 10. mai; Publikumskveld 9. mai; WiseAge dag 11. mai. Sammen åpner vi opp for en bedre alderdom!

 

Tusen takk til alle som var med i år! Vi gleder oss til å treffes igjen i 2024!

SESAM-konferansen 09. og 10. mai 2023

Den årlige konferansen i eldremedisin er en møteplass for utvikling av faglige nettverk, og en mulighet til å skape bedre samhandling.

Målet med konferansen er å formidle ny kunnskap innen klinikk og forskning, og å gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. 

Eldremedisin er sammensatt og må ses i et helhetlig perspektiv. 

Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion, men også fra forskning- og utviklingsarbeid.

PROGRAM

LAST NED PRESENTASJONER FRA KONFERANSEN

Forsker og senterleder, SESAM; Professor, University of Exeter
Professor, overlege og forskningsleder på SESAM
Professor of Age Related Disease
PhD, Forskningskoordinator
Dosent emeritus
Professor emeritus /seniorforsker

WiseAge-dag 11. mai 2023 

WiseAge - en bevegelse for å nå mange og skape endring

 WiseAge er SESAM sin forum for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. 

På WiseAge-dagen vil ulike forskningsprosjekt på SESAM bli presentert. I tillegg vil det bli forskjellige foredrag. 

Les program og meld deg på

 

 

Linda Buettners praksispris

Hvert år deler SESAM ut premier for gode tiltak for personer med demens. Sykehjem og dagsentre har mulighet til å vinne kr 10 000 for prosjekter som bidrar til 'den gode dagen' for personer med demens.

Alle som sender inn et bidrag får en gratis plass på konferansen!

LES MER HER

 

 

11. MAI 2023 WiseAge dag på Atlantic Hotell Stavanger; LES PROGRAM HER; GRATIS PÅMELDING

Lyden av SESAM

I over 10 år har SESAM utviklet ny kunnskap innen aldring og helse.

SESAM har også en kunstsatsing ​og i den forbindelse har vi lansert «LIV - Lyden av SESAM», i samarbeid med komponist Ragnar Bjerkreim.

Albumet er tilgjengelig på Spotify 🎵, slik at ansatte, pårørende, pasienter, samarbeidspartnere og andre kan sette sammen sine egne spillelister fra albumet. 

Bjerkreims 'Lyden av SESAM' består av flere mindre stykker, og er en variert og sammensatt opplevelse, innspilt av noen av landets fineste musikere.

Les mer her

Tusen takk til alle som var med i 2022! Her kan du se noen av de mange fine øyeblikkene fra SESAM-festivalen 2022. Her finner du informasjon om arrangementet. Under kan du lese hva noen av deltakerne syntes om konferansen i 2022:

"Veldig fin og lærerik konferanse - slik det er hvert år"

"Flott at det var tverrfaglig, og bredde i programmet. Godt med veksling av forelesningsformer. "

"Totalt sett en bra konferanse!"

"Ikke bruk mye tid på å forklare metoder, bruk heller tiden til å diskutere resultater av utført forskning"

"Veldig bra fordelt mellom geriatri og alderspsykiatri"

"Godt å se engasjerte mennesker innenfor samme fagfelt."

"Nyttig faglig påfyll for oss sykepleiere som jobber på sykehjem"

"Hverdagen på sykehjem endres år for år, pasienter blir skrøpeligere og eldre, vi må ha mer og mer fokus på somatikk og alle skal aktiviseres - men antall personal er stabil. Hvordan skal vi løse dette? Dette må vi snakke om"

"Alltid like spennende å høre Dag Årsland!"