SESAM-konferansen 09. og 10. mai 2023

Radisson Blu Atlantic Hotell, Stavanger

Den årlige konferansen i eldremedisin er en møteplass for utvikling av faglige nettverk, og en mulighet til å skape bedre samhandling. Målet med konferansen er å formidle ny kunnskap innen klinikk og forskning, og å gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten.

Plenum 09. mai 09:00 - 12:30

Parallellsesjoner 09. mai 13:30  -  15:45

Plenum 10. mai 09:00 - 12:30

Parallellsesjoner 10. mai 13:30  -  15:45

Med forbehold om endring i programmet

Progamkomite for SESAM-konferansen:

Kristin Marie Aas Nordin, geriatrisk sykepleier/fag og administrativ koordinator, SESAM; Siri Ueland, avd.sykepl. (spes.avd.), Helse Stavanger; Hilde Rydland Marianayagam, sykepleier, Helse Stavanger HF.