Navn
Marianne Morland
Stilling
Høgskolelektor/stipendiat
Arbeidssted
VID
Foreleserinformasjon
Utdannet sykepleier fra Haraldsplass diakonale høgskole 2012, arbeidserfaring fra sykehus og sykehjem. Videreutdanning i avansert gerontologi med master i tjeneste utvikling for eldre fra VID vitenskapelige høgskole Oslo, 2019. Nå stipendiat ved VID vitenskapelige høgskole campus Bergen ved prosjektet SEP (Spiritual Care Education and Practice development).
Marianne Morland