Navn
Arne Harald Foss
Stilling
Prosjektleder
Arbeidssted
Stiftelsen Livsglede for eldre
Foreleserinformasjon
Arne Harald har jobbet med, og vært leder innenfor forebygging og rehabilitering i kommune-Norge de siste 25 årene. I tillegg har han vært sentral i flere større utviklingsprosjekter rettet mot eldre, velferdsteknologi og utvikling av nye og bedre tjenester for målgruppen.
Nå jobber han som prosjektleder i Stiftelsen Livsglede for Eldre. Sammen med samarbeidskommuner skal stiftelsen utvikle et kartleggingsverktøy for hjemmeboende, hvor den enkelte skal kunne identifisere egne utfordringer, og løse dem selv. For å kunne være sjef i eget liv så lenge som mulig. Uten hjelp fra det offentlige.
Arne Harald Foss