Forelesere, SESAM-festivalen 2023

Tora Aasland
Tora Aasland
Sosionom, sosiolog, dr. philos.
Dag Årsland
Dag Årsland
Professor, overlege og forskningsleder på SESAM
Helse Stavanger
Runar Bakken
Runar Bakken
Dosent emeritus
Fakultet for helse- og sosialvitenskap Universitetet i Sørøst-Norge
Clive Ballard
Clive Ballard
Professor of Age Related Disease
University of Exeter, UK.
Alok Bhan
Alok Bhan
Overlege PhD.
Helse Stavanger
Ragnar Bjerkreim
Ragnar Bjerkreim
Komponist; låtskriver; arrangør
Målfrid Holmaas Bjørgås
Målfrid Holmaas Bjørgås
Overlege
Palliativt senter, Helse Stavanger
Geir Sverre Braut
Geir Sverre Braut
Seniorrådgiver
Helse Stavanger; UiS
Arnfinn Fiskå
Arnfinn Fiskå
Seniorrådgiver
SESAM
Arne Harald Foss
Arne Harald Foss
Prosjektleder
Stiftelsen Livsglede for eldre
Martha Therese Gjestsen
Martha Therese Gjestsen
PhD, Forskningskoordinator
SESAM, Stavanger Universitetssjukehus
Mona Halvorsen
Mona Halvorsen
Forskningskonsulent
SESAM, Helse Stavanger
Anne Torsvik Henriksen
Anne Torsvik Henriksen
Seniorrådgiver
SESAM
Terje Hiller
Terje Hiller
Pårørende
Lise Birgitte Holteng
Lise Birgitte Holteng
Stipendiat, SESAM
Helse Stavanger
Aud Johannessen
Aud Johannessen
Professor emeritus /seniorforsker
Universitetet i Sørøst-Norge/ Nasjonalt senter for aldring og helse
Ingrid Reiersen Kartveit
Ingrid Reiersen Kartveit
Nevrosykepleier, avd.sykepleier
Nevrologisk avd., Helse Stavanger
Rune Larsen
Rune Larsen
Overlege
Helse Førde
Astrid Lervik
Astrid Lervik
Psykiatrisk sykepleier
Eldremedisinsk poliklinikk/Eldremedisin post alderpsykiatri, Helse Fonna
Geir Lippestad
Geir Lippestad
Advokat
Advokatfirmaet Lippestad
Tove Synnøve Lode
Tove Synnøve Lode
Geriatrisk sykepleier
Eldremedisinsk poliklinikk, Helse Fonna
Elise Lunde
Elise Lunde
Pårørende
Marianne Morland
Marianne Morland
Høgskolelektor/stipendiat
VID
Pål Naalsund
Pål Naalsund
Overlege
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Bjørg Odland
Bjørg Odland
Seniorrådgiver
Statsforvalteren i Rogaland
Olaug Lie Sandve
Olaug Lie Sandve
Fagkonsulent med master i musikkterapi
USHT, Helse Fonna
Helle Schøyen
Helle Schøyen
Administrerende direktør, Stavanger Universitetssjukehus
Helse Stavanger
Ole Martin Steihaug
Ole Martin Steihaug
Overlege
Haraldsplass diakonale sykehus
Anita Sunde
Anita Sunde
Lege, spesialist i allmennmedisin
Sykehjemslege ved Tasta sykehjem i Stavanger. Ph.d.-kandidat tilknyttet SESAM.
Ingelin Testad
Ingelin Testad
Forsker og senterleder, SESAM; Professor, University of Exeter
Audun Vik-Mo
Audun Vik-Mo
Overlege
Helse Stavanger