Navn
Aud Johannessen
Stilling
Professor emeritus /seniorforsker
Arbeidssted
Universitetet i Sørøst-Norge/ Nasjonalt senter for aldring og helse
Foreleserinformasjon
Psykiatrisk sykepleier, veiledningspedagogikk Mastergrad i Folkehelse Doktor i Folkehelse, DrPH, Gøteborg
Aud Johannessen