SESAM festivalen 2023 arrangeres av  SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) i samarbeid med Stiftelsen PsykOpp.

SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin.

Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

11 år har gått siden SESAM ble etablert som regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling. Det startet med fem dedikerte fagpersoner, mens antall ansatte nå har vokst til over 50.

Foto: Marius Harlem

PsykOpp er en ideell stiftelse, etablert i 1989, som har som målsetting å bidra til økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

Gjennom årene har PsykOpp befestet sin rolle som en av de viktigste aktørene for informasjon, antistigma-arbeid  og kompetanseheving innen psykisk helse og psykiatri, både i forhold til ulike brukergrupper og fagmiljøer.

PsykOpp har over 30 års erfaring med å arrangere kurs og konferanser.