Godkjenninger SESAM-konferansen 2023

 

SESAM-konferansen  09. og 10. mai søkes godkjent av:

 

DEN NORSKE LEGEFORENINGEN  med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Geriatri: med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning.

Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin:  med 12 timer som valgfritt kurs

 

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND med 12 timer.

 

NORSK SYKEPLEIERFORBUND  med totalt 14 timer. 

 

Godkjenningene legges ut på denne siden fortløpende.