Godkjenninger SESAM-konferansen 2023

 

SESAM-konferansen  09. og 10. er godkjent av:

 

DEN NORSKE LEGEFORENINGEN  

Allmennmedisin: godkjennes med 11 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Geriatri: godkjennes med 11 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning.

Alders- og sykehjemsmedisin: godkjennes med 11 timer som valgfritt kurs.

 

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kurset er godkjent med 11 timer. Følgelig kan kurset, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

 

NORSK SYKEPLEIERFORBUND Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 11 timer.

Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.