Navn
Ingelin Testad
Stilling
Forsker og senterleder, SESAM; Professor, University of Exeter
Foreleserinformasjon
Ingelin Testad er utdannet psykiatrisk sykepleier og har vært en aktiv forsker etter at hun avla doktorgraden sin i 2010. Hennes fagutvikling og forskning innen alderspsykiatri, helsefag og demens har høstet stor anerkjennelse, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Gjennom sitt utviklings- og forskningsarbeid har hun bidratt til at Stavanger universitetssjukehus for første gang skal lede et EU-prosjekt. Testad er selv prosjektleder.
Et viktig forskningsprosjekt som nå videreføres gjennom det nye EU-prosjektet, er Testad sitt postdok-prosjekt, Demensskolen. Demensskolen utgjør banebrytende forskning i den forstand at det er en skole for personer med demens – og forskningen foregår med disse personene som aktive deltakere og respondenter.
Og nettopp brukermedvirkning i forskning er noe som opptar Testad. Hun har ledet arbeidet med å etablere WiseAge; en plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. Andelen eldre vokser og vil kreve nye måter å arbeide for og med denne gruppen. WiseAge skal legge til rette for å bruke eldres kompetanse og erfaring i forskning og kunnskapsutvikling.
Ingelin Testad