Navn
Runar Bakken
Stilling
Dosent emeritus
Arbeidssted
Fakultet for helse- og sosialvitenskap Universitetet i Sørøst-Norge
Foreleserinformasjon
Runar Bakken er dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge og har vært med på å etablere Senter for omsorgsforskning – Sør. Han har siden 2012 arbeidet med problemstillinger innenfor gerontologi; læren om normal aldring. Han er spesielt opptatt av spørsmål som forholdet mellom alderdom og sykdom, hva det innebærer å være avhengig av andre mennesker for å kunne leve videre, selvbestemt død, og i boken; frykten for alderdommen (2014) reiser han et historisk og kulturelt perspektiv som trekker med seg inn i vår tid.
I 2018 ga han ut boken: Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle, og hvert kapittel i boken behandler ulike sider ved det paradokset. Boken problematiserer forholdet mellom ulike aldringsteorier; spesielt Tilbaketrekningsteorien og Aktivitetsteoriene, samt helseideologien Suksessfull aldring. I den hittil siste boken; I løvens gap – om aldring og alderdom nå og i årene som kommer (2022) – anvender han grunnlagstenkningen han har utviklet på aktuelle problemstillinger innenfor det kommunale feltet.
Bakken skriver jevnlig artikler i ulike aviser og tidsskrifter om aktuelle problemstillinger knyttet til det å eldes og leve som gammel.
Runar Bakken