Navn
Anita Sunde
Stilling
Lege, spesialist i allmennmedisin
Arbeidssted
Sykehjemslege ved Tasta sykehjem i Stavanger. Ph.d.-kandidat tilknyttet SESAM.
Anita Sunde