Navn
Astrid Lervik
Stilling
Psykiatrisk sykepleier
Arbeidssted
Eldremedisinsk poliklinikk/Eldremedisin post alderpsykiatri, Helse Fonna
Foreleserinformasjon
Jeg arbeider på Alderspsykiatrisk sengepost og siden januar 2022 har jeg i tillegg arbeidet 50 % i Alderspsykiatrisk poliklinikk.
Jeg er spesialsykepleier i psykisk helsearbeid/psykiatrisk sykepleier. Jeg er også Marte Meo terapeut.
Astrid Lervik