Navn
Tora Aasland
Stilling
Sosionom, sosiolog, dr. philos.
Foreleserinformasjon
Tora Aasland (f. 1942) er utdannet sosionom, sosiolog (cand.sociol.) og dr.philos. Hun var forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) 1975 -1982 og generalsekretær i Norsk Faglitterær forfatterforening 1983-1985. Stortingsrepresentant 1985-1993, fylkesmann i Rogaland 1993-2013 og statsråd for forskning og høyere utdanning 2007-2012. Seniorrådgiver og tilknyttet Forskningsavdelingen ved Universitetssjukehuset i Stavanger 2013-2022 med vekt på fagområdet beredskap og samfunnssikkerhet. Hun har hatt en rekke verv og utvalgsjobber gjennom årene, blant annet som leder av den norske UNESCO-kommisjonen 2013-2021. Leder av Kommunesektorens etikkutvalg fra 2015.
Tora Aasland