Navn
Terje Hiller
Stilling
Pårørende
Foreleserinformasjon
Jeg har vært pårørende sammenhengende de siste 35 år. Det startet med at min svigermor ble dement, og de sykdomsfølgende det fikk for de andre i svigerfamilien. Min kone, født 09.04.53, har hatt fast plass på en demensavdeling siden juli 2015.
Terje Hiller