Full Name
Vidar Husby
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Vidar M. S. Husby er psykologspesialist ved Favne, hvor han arbeider som psykoterapeut og veileder. Han er tilknyttet Deliberate Practice Institute, der han arbeider med metodeutvikling, samt ferdighetstrening av psykoterapeuter og veiledere i mange land. Han er engasjert i å løfte opp målbevisst ferdighetstrening for terapeuter i Norge, og blogger, skriver om, og holder workshop´er for både ferske og viderekomne psykologer. Kontakt: vidar@favne.no
Vidar Husby