Velkommen til Norges største festival om - og for - eldre! Vi er stolte av å presentere et faglig og rikholdig digitalt program, spredt over 4 dager.

Festivalen har arrangementer for helsepersonell, forskere, politikere og samfunnsengasjerte personer – sammen åpner vi opp for en bedre alderdom!

 

WiseAge-dag og -fest 27. og 28. mai 2021

 WiseAge er SESAM sin forum for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. På WiseAge-dagen vil ulike forskningsprosjekt på SESAM bli presentert. I tillegg vil det bli forskjellige foredrag. På torsdag 27. mai er det WiseAge-fest med foredrag og god underholdning. Hele arrangementet blir digitalt i år; livestreames fra Sølvberget Stavanger Program og påmelding

WiseAge - en bevegelse for å nå mange og skape endring

SESAM-konferansen 26. og 27. mai 2021

Den årlige konferansen i eldremedisin er en møteplass for utvikling av faglige nettverk, og en mulighet til å skape bedre samhandling. Målet med konferansen er å formidle ny kunnskap innen klinikk og forskning, og å gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. I år blir konferansen digital.

Eldremedisin er sammensatt og må ses i et helhetlig perspektiv.  Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion, men også fra forskning- og utviklingsarbeid. 

  Program og påmelding

  • Internasjonal forskningsdag tirsdag 25. mai med bl.a. Clive Ballard, Ingelin Testad

På årets festival deltar Sissel Gran, Mina Gerhardsen,  Ingelin Testad og Clive Ballard, m.fl. Les om alle bidragsyterne

"Har hatt stort utbytte av alle foredragene under konferansen"

"Meget godt organisert konferanse! God ledelse av alle sesjoner. Er med i WiseAge; dette var enormt lærerrikt og jeg er imponert av alt forskningsarbeidet som er gjort og er på gang. Gleder meg til å bidra i brukergruppen!"

"Veldig lærerik konferanse!"

"Er det mulig å utfordre en politiker til å si noe om å se behovet for friske midler for å kunne satse på aktivitet?  Ikke bare stell og mat."

"Flott organisering! Flott presentasjon av Sesam/WiseAge, Fin fordeling mellom forelesninger og pauser. God mat. Praksispris og presentasjon av de nominerte: Et høydepunkt – og god start på dagen!"

"God mat, god struktur over hele konferansen. Mange gode presentasjoner!"