Linda Buettners publikumspris

Linda Buettner var en amerikansk professor i rekreasjonsterapi. Hun har vært en foregangsfigur for det praksisnære arbeidet og for betydningen av positive aktiviteter i hverdagen. I Linda Buettners ånd vil SESAM bidra til "Den gode dagen" for personer med demens gjennom å fremheve og dele enkle, kreative, morsomme, nære, kjærlige og smarte tiltak for personer med demens.

Hvert år deles det ut en publikumspris på kr. 5 000, som blir bestemt frem av publikum under SESAM-konferansen.

Vinneren av Linda Buettners publikumspris 2021:

Takk til alle som bidro! Se alle bidragene under