Foredragstittel:
Helsepersonell sine erfaringar med samarbeid med pårørande til eldre med psykiske helseproblem
Dato og tid
onsdag 11. mai 2022, 14:00 - 14:30
Olivia Sissil Sunde
Program:
PARALLELL 3