Foredragstittel:
Problemstillinger man møter som pårørende til en Alzheimerpasient
Dato og tid
tirsdag 10. mai 2022, 13:30 - 14:00
Peter Tronslin
Beskrivelse

I foredraget tar Peter Tronslin opp noen konkrete problemstillinger som han, blant annet på grunnlag av egne erfaringer, mener vil være relevante for pårørende til demente.

Program:
PARALLELL 1