Navn
Arnfinn Fiskå
Stilling
Seniorrådgiver
Arbeidssted (evt.)
SESAM
Foreleserinformasjon
Cand. teol fra UiO 1978.
Sykehusprest i over 20 år.
Daglig leder i Kirkens Bymisjon Rogaland i 12 år.
Har nå en 20% stilling som seniorrådgiver i SESAM.
Arnfinn Fiskå